http://www.usgbc.org link
ANASAYFA POZİSYONUMUZ DEĞER ZİNCİRİ RUBICON'un ANLAMI HABERLER İLETİŞİM
ENGLISH FLAG







Yatırımcılar

» Satın alma tarifeli biyogaz yatırımı ve etkin risk yönetimi hazine bonolarına yakın bir biçimde, çok aşağı risk seviyelerinde yüksek getiri sağlamaktadır.

» Bu tür yatırımlar uzun vadeli, düşük faizli kredi finansmanı sayesinde konan öz sermayeye kaldıraç etkisi yaratır




Atık Sahipleri

» zuat gereği bertaraf edilmesi gereken kanatlı hayvan ve büyükbaş hayvan dışkılarını çevreye zarar vermeden elektrik ve diğer gelir kaynağına çevirme olanağı verir.

» Proje Geliştirici Şirketlerle ortaklık yoluyla ilave gelir yaratma imkanı tanır.




Belediyeler

» Atık suları, evsel ve kanalizasyon atıklarını elektriğe çevirme fırsatı yaratır.

» Biyogaz tesisinden çıkan atık ısı bölgesel ısıtma amaçlı kullanılır.

» Tarımsal atıklar çevreye tamamen uyumlu bir bicimde tasfiye edilmiş olur.







Copyright © 2010 Rubicon Cleantech