http://www.usgbc.org link
ANASAYFA POZİSYONUMUZ DEĞER ZİNCİRİ RUBICON'un ANLAMI HABERLER İLETİŞİM
TURKISH FLAG

Değişik araştırmalar, Türkiye’deki binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı enerji tüketiminin m2 başına yılda 350-375 kWh arasında olduğuna işaret etmektedir. Bu miktar, şu anki Avrupa Birliği ortalaması olan 250 kWh/m2 değerinin 1.5 katına eşit bir tüketim seviyesine denk gelmektedir.

Binalarımızdaki enerji performansının Avrupa normlarına göre düşük seviyelerde olması:

    » enerji ihtiyacının %75'ini ithal kaynaklardan karşılayan ülkemizde binalardaki enerji verimliliğinin önemini, ve

    » bu konudaki yenilikçi uygulamaların hem global ısınmayla mücadeleye hem de ülke ekonomisine katkısını

ortaya koymaktadır.

Uluslarası kuruluşlar binalarda tüketilen enerjinin yoğunluğuna dikkat çekmekte, küresel ısınmanın önüne geçmek ve karbon salımını azaltmak amacıyla binaların enerji tüketimlerine göre sınıflandırılmalarını ortaya koymuşlardır:

    » Verimli Binalar: Isıtma, soğutma ve diğer enerji tüketen işlemlerde eşdeğer örneklerine göre daha az enerji tüketenler

    » Kendi enerjisini kısmen üreten binalar

    » Net Zero Energy Building: Kendi enerjisini tümüyle üreten binalar

    » Net Plus Building: Kendi ihtiyacının üstünde enerji üreten binalar

Copyright © 2010 Rubicon Cleantech