http://www.usgbc.org link
ANASAYFA POZİSYONUMUZ DEĞER ZİNCİRİ RUBICON'un ANLAMI HABERLER İLETİŞİM
TURKISH FLAG

Kuzey İtalya'da küçük bir derenin geçilmesi Roma İmparatorluğu ve modern Avrupa kültürünün oluşumu için antik tarihin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Roma anayasası, Roma ordularına o zamanki kuzey sınırı oluşturan Rubicon nehrini geçmeyi yasaklamıştı. Önüne geçilmez bir siyasi hırsa sahip Julius Sezar M.Ö. 59 yılında kendini Roma konsülü olarak seçtirdi. Daha sonra Gal bölgesinin valisi olarak atandı ve oradaki Kelt ve German kabileleri bastırıp büyük bir şahsi servet elde etti. Hızla yükselen popülaritesiyle Roma Senatosu için bir tehdit haline gelmeye başladı. Görevinden istifa etmek ile "Devlet Düşmanı" ilan edilme arasında kalan Sezar M.Ö. 49 yılında Kuzey İtalya''daki Ravenna kentine geldi. Ordusuyla Roma'ya giden yolu açmak için, M.Ö. 49 yılının Ocak ayında Rubicon nehrini geçtiğinde, geri dönülmez bir noktadaydı ve Roma'ya savaş ilan etmiş oluyordu.


"Rubicon'u geçmek" deyimi kendilerini riskli, geri dönüşü imkansız ve devrimsel nitelikte bir harekete adamış kişilere atfen günümüze kadar hayatta kalmıştır.


Copyright © 2010 Rubicon Cleantech