http://www.usgbc.org link
ANASAYFA POZİSYONUMUZ DEĞER ZİNCİRİ RUBICON'un ANLAMI HABERLER İLETİŞİM
ENGLISH FLAG

Biyogaz, biyolojik olarak parçalanabilen, aşağıda sıralananların benzeri maddelerin anaerobik sindirimi veya fermantasyonu sonucunda üretilir:
» Belediye katı atığı
» Tarım atığı
» Endüstriyel atıklar
» Enerji bitkileri

 

Biyogaz ya direk olarak çöp depolama sahalarından toplanır ya da biyolojik olarak parçalanabilen maddelerin anaerobik sindirimi veya fermantasyonu sonucunda üretilir:
Belediye Atığı:
» Katı atıklar
» Atık sular
» Atık su arıtma tesislerinin atık çamuru
» Gıda atıkları
Tarımsal atıklar:
» Mandıra atıkları
» Mandıradan çıkan hayvan atıkları
» Tavuk, ve diğer kanatlılar ve büyükbaş hayvan atıkları
» Tarımsal atık sular
» Turunçgillerin atıkları
» Konserve sebze atıkları
» Patates işlenmesinden çıkan atıklar
Endüstriyel atıklar:
» Bira fabrikası atıkları
» Şeker üretimi atıkları

     

Enerji bitkileri

Biyogaz için kullanılan hammaddeler katı, çamur ve hem yoğunlaştırılmış ve seyreltik sıvı halde olabilirler.


Copyright © 2010 Rubicon Cleantech