http://www.usgbc.org link
ANASAYFA POZİSYONUMUZ DEĞER ZİNCİRİ RUBICON'un ANLAMI HABERLER İLETİŞİM
ENGLISH FLAG

ATIK ISIDAN ELEKTRİK

Türkiye piyasasında birçok endüstri grubundan atık ısı çıkmakta ancak bu ısının önemli bir bölümü kullanılmamaktadır. Yeni ekipman ve tekniklerle, atık ısı artık ekonomik fizibilite şartını yerine getirerek temiz bir biçimde elektrik enerjisine çevrilebilmektedir:

       a) Merkezi elektrik üretiminin dağıtım şebekesiyle tüketiciye ulaştırıldığı sistemle        karşılaştırıldığında, yerel tüketim yüksek gerilim hatları ve hırsızlığa bağlı nedenlerle ortaya        çıkan %18 seviyesindeki kayıpları ortadan kaldırır.

       b) Sera gazı emisyonunu azaltmakta, aynı zamanda şirketlerin işletme maliyetlerini        düşürmelerine ve neden oldukları çevre kirliliğinin önüne geçmelerine destek olmaktadır.

       c) Teknik açıdan bakıldığında atık ısıdan elde edilen elektrik yerel rüzgar ve güneş enerjisi        üretimini destekleyebilecek baz yük taşıyıcı özellik göstermektedir.

Atık ısıdan elektrik aşağıdaki nedenlerden dolayı Türkiye piyasasında önemli bir fırsat sunmaktadır:

       a) Türkiye’nin enerji yoğunluğu Japonya’nın dört, AB ortalamasının 2 katıdır.

       b) Sınırlı orandaki yerel enerji kaynaklarından ötürü Türkiye pazarında yüksek enerji fiyatlarının        devam edeceği öngörülmektedir.

       c) Türkiye’nin üretim endüstrisi, enerjinin yoğun olarak kullanıldığı alçak ve orta seviyeli        teknoloji ürünlerine yoğunlaşmıştır. Artan global rekabet ortamında yerel şirketler üretim        maliyetleri arasından enerji faturalarını azaltmak ihtiyacını daha şiddetli hissedeceklerdir.

Kısa vadede atık ısıdan elektrik aşağıdaki endüstrilerde geniş kullanım bulacaktır:

       » Tekstil
       » Çelik
       » Çimento
       » Kağıt
       » Seramik
       » Kimya

    


Copyright © 2010 Rubicon Cleantech