http://www.usgbc.org link
ANASAYFA POZİSYONUMUZ DEĞER ZİNCİRİ RUBICON'un ANLAMI HABERLER İLETİŞİM
TURKISH FLAG

Dünyanın bir çok bölgesinde yerel kriterler doğrultusunda yeşil bina tanımları ortaya çıkmış olmakla beraber Amerikan LEED ve İngiliz BREEAM standartları son yıllarda uluslararası kabul görmeye başlamıştır.

Amerikan LEED standardı yeşil binaları aşağıdaki ana kategorilerde puanlamaktadır:

    » Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji oranı

    » Alanların sürdürülebilirliği

    » Su yönetimindeki verimlilik

    » Tüketilen kaynakların yönetimi (malzemede geri dönüşüm)

    » İç hava ve iç mekan kalitesi

Bunlara ek olarak, bina dizaynındaki inovasyon ve bölgesel ihtiyaçların göz önüne alınması ilave puan kazandıran faktörler olarak değerlendirmeye alınmaktadırlar.

Uluslarası kabul görecek bir LEED standardı çalışmaları sürerken bölgesel LEED sertifikalandırma çalışmaları da başlamıştır.

    
Copyright © 2010 Rubicon Cleantech